Miljø

Hensyn til det eksterne miljøet er viktigere enn noengang. Like viktig er det at arbeidsmiljøet for de ansatte er trygt og ikke skaper helsebelastninger. Derfor har Spitting Image gjennomført prosessen for å bli Miljøfyrtårn, og i desember 2016 var vi i mål og ble sertifisert.

Vi er MILJØSERTIFISERT

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Megaprint har dermed forpliktet seg til systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Hvert år skal vi levere en klima- og miljørapport, og hvert tredje år blir vi revidert og resertifisert.

Både i vår produksjon og i virksomheten ellers har vi gjort miljøtiltakene som tilfredsstiller kravene til sertifisering. Det både forplikter og inspirerer oss til videre innsats for miljøet.

Spitting Image skal være en grønn bedrift.

SPØRsMÅL?